برنامه ریزی tag:http://mazaherih.mihanblog.com 2018-05-23T09:20:14+01:00 mihanblog.com سواد شناختی 2011-11-08T14:48:03+01:00 2011-11-08T14:48:03+01:00 tag:http://mazaherih.mihanblog.com/post/2 حسن مظاهری سواد شناختی مقوله ای مغفول در برنامه‌های درسی تربیت معلم               همة شهروندان جامعة جهانی اطلاعات، برای حل مشكلات خود به بهترین و سودمندترین بینش‌ها، راهبردها و راه‌حل‌ها نیازمندند اما رویارویی آن‌ها با انبوه مفاهیم، معانی و واژه‌ها كه هر لحظه در دنیای علم و فناوری به ابعاد و گستردگی و نقاط مشترك آن‌ها افزوده می‌شود، كسب این بینش‌ها و انتخاب بهترین راهبرد از میان راهبردهای متعدد را در فرایند حل مسئله دشوارتر می‌نماید. لذا در هزا سواد شناختی مقوله ای مغفول در برنامه‌های درسی تربیت معلم

 

            همة شهروندان جامعة جهانی اطلاعات، برای حل مشكلات خود به بهترین و سودمندترین بینش‌ها، راهبردها و راه‌حل‌ها نیازمندند اما رویارویی آن‌ها با انبوه مفاهیم، معانی و واژه‌ها كه هر لحظه در دنیای علم و فناوری به ابعاد و گستردگی و نقاط مشترك آن‌ها افزوده می‌شود، كسب این بینش‌ها و انتخاب بهترین راهبرد از میان راهبردهای متعدد را در فرایند حل مسئله دشوارتر می‌نماید. لذا در هزارة سوم كه اطلاعات كذب و دانش پوسیده شده و از دور خارج شده در قالب‌های گوناگون چاپی و الكترونیكی در اختیار همگان قرار دارد كسب سواد شناختی با هدف، توانمندی در استخراج، ذخیره، بازیابی و اشاعة شناخت متعالی یا معرفت در حوزه اطلاعات و سیاست سلطه‌جویانه حاكم بر جریان آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

            معرفت یا شناخت متعالی، عنصری متعالی با ماهیتی سه جزئی كه از اطلاع درست، دانش مؤثر و خرد تشكیل می‌شود. معرفت حاصل تركیب این سه جزء است و علی‌الخصوص با حضور خرد شكل می‌گیرد.

            نظام تعلیم و تربیت هر كشور از جمله مهم‌ترین نهادهای مؤثر در كسب و ارتقای این توانمندی در جامعه است. نظام تربیت معلم ما به عنوان متولی اصلی تهیه محتوای آموزشی برای پرورش معلمان موظف به ساماندهی و تدوین محتوایی با ماهیت سواد شناختی است؛ چرا كه به قول دیویی مسائل و مشكلات جوامع آنقدر زیاد است كه مطرح كردن تمام آن‌ها و ارائة پیشنهاد و راه‌حل برای همه آن‌ها امكان‌پذیر نیست، لذا می‌بایست افق دید متولیان نظام تعلیم و تربیت بویژه معلمان ، پرورش دانش‌آموزانی كنجكاو، خلاق، نوآور و مسلط بر بینش تشخیص و شناخت متعالی باشد.

            از آن‌جایی كه در نظام تعلیم و تربیت ما برنامه‌های درسی و محتوای آموزشی تهیه شده برای دوره‌های تحصیلی مختلف محور اصلی فرایند آموزش به حساب می‌آید، جاری و ساری بودن سواد شناختی و مؤلفه‌های دستیابی به آن در این برنامه‌ها به خصوص در دوره‌های تحصیلی تربیت‌معلم یك ضرورت است؛ چرا كه سواد شناختی زمینه‌ساز یك فرایند فرا استدلالی ذهنی و عملیاتی است كه به گزینش بهترین استدلال موجود از میان استدلال‌های ممكن می‌انجامد. با این اوصاف، اگر بخواهیم به تشریح معلمانی با توانمندی سوادشناختی بپردازیم، این‌گونه باید گفت كه:

  1. معلم شناختی كسی است كه تفاوت آشكار شناخت با محوریت خرد را با اطلاعات و دانش تشخیص دهد و بتواند شناخت را دسترس‌پذیر كند.
  2. معلم شناختی كسی است كه بتواند به خرد به عنوان عنصر تكمیل‌كننده اطلاعات درست و دانش صحیح و سالم و به عنوان كلیدی‌ترین تفكیك‌كننده مرز «درست از نادرست» دسترسی داشته باشد.
  3. معلم شناختی كسی است كه بتواند ورودی‌های غلط و بی‌ارزش و یا كم‌ارزش اطلاعاتی و یا دانش ناقص و مخرب را تشخیص داده و از پردازش آن‌ها به عنوان ورودی در سیستم آموزشی جلوگیری كند.
  4. معلم شناختی كسی است كه در دستیابی همه دانش‌آموزان به خرد و شناخت متعالی نهایت تلاش خود را نموده و برای توانمند‌سازی فراگیران جهت تصمیم‌گیری صحیح و خردمندانه در زندگی تلاش نماید.

  با این اوصاف ضروری است برنامه های درسی ( محتوای آموزشی ) تهیه شده برای دوره های مختلف با محوریت و با رویكرد توجه به سواد شناختی ، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند.

]]>
برنامه ریزی درسی در تیتر برنامه های كاری این مجموعه است 2011-10-26T11:22:45+01:00 2011-10-26T11:22:45+01:00 tag:http://mazaherih.mihanblog.com/post/1 حسن مظاهری دفتر برنامه ریزی و تالیف در راستای ماموریت های خود..                               دفتر برنامه ریزی و تالیف در راستای ماموریت های خود..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>